Sanacija vlage z elektro osmozo

Sušenje kapilarne vlage v zidovih

Glavni krivec za poškodovane omete na fasadah je kapilarna vlaga. Pri starejših zgradbah, so zidovi ponavadi brez horizontalne hidroizolacije. Če pa jo imajo, je običajno poškodovana. Kapilarna vlaga potuje po zidu navzgor in med potjo prenaša vodotopne soli v omet ali na njegovo površino. Ko vlaga izhlapi, soli izkristalizirajo, kar povzroči značilne poškodbe vlažnih ometov.

WET EX GENERATOR

NAPRAVA ZA SUŠENJE KAPILARNE VLAGE V ZIDOVIH

 

Wet ex generator – zadošča za radij delovanja 14m tlorisne površine zgradbe. Ponujamo vam analizo stanja objekta z meritvami vlage v zidovih in kontrolo redukcije vlage.

10 let garancije na napravo in 3 leta garancije na izvedbo del!!

Garantirano osušimo vse vrste zidov, ne glede na debelino zidu.

Suhi zidovi pomenijo višja kakovost bivanja.

 

Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo: 

✓ Brez rezanja zidov
✓ Brez vrtanja zidov
✓ Brez razbijanja zidov
✓ 100% učinkovito

Sanacija kapilarne vlage

Imate probleme s kapilarno vlago, pojavom zidne plesni, razpadanjem materialov zaradi vlage in s toplotnimi izgubami? Če ste odgovorili z da, berite dalje, kajti rešitev, ki vam jo ponujamo je učinkovita, izdelava enostavna, vaše bivanje v prostorih pa bo po odpravi problemov s plesnijo zdravo in prijetnejše!

Trajna vlaga, vpliv energije in organskega okolja (barve ipd.), med drugim omogočajo tudi nastanek zidne plesni. Nastanek plesni je neopazen, saj se razvije v zidu. Opazimo jo šele, ko se le-ta razširi na površje. Kar opazimo, je le 1/3 njene celotne velikosti. Posebnost zidne plesni je, da v okolje oddaja veliko število spor, ki jih ljudje vdihavamo. Reakcije dihal na spore so različne. Pogosto lahko povzročajo kašljanje, ker dražijo sluznico, ali druga obolenja (npr. astmatična,…).
Kadar je vlaga v prostorih prevelika, se lahko pri ustrezni temperaturi doseže točka rosišča, zato pride do kondenzacije vlage na okenskih steklih, pohištvu in stenah.

Povišana vlaga v zraku in materialih je lahko tudi posledica gradbenih napak na objektu (npr. slaba toplotna izolacija zgradbe, prekinjen toplotni ovoj stavbe, navlažen material,…), zaradi česar lahko pride do pojava manj ali bolj intenzivnih toplotnih mostov, ki so najbolj izraziti v hladnejših mesecih.

Predvsem v starejših zgradbah lahko prihaja, zaradi neustrezno izvedene ali celo manjkajoče hidroizolacije, do kapilarnega navlaževanja določenih predelov v stanovanju ali objektu. Kapilarna vlaga je vidna v obliki vlažnih madežev na stenah, posledično pa lahko pride do pojava gradbene soli in razpadanja materiala, kar lahko privede tudi do zmanjšane stabilnosti objekta.

Zaradi povečane vlage prihaja tudi do trohnenja lesenih delov, poškodb na bivalni in pisarniški opremi in pohištvu ter do rjavenja armature v armiranobetonskih konstrukcijah.

Kako odpraviti vlago

Mi vam nudimo zelo enostavno in zelo zanesljivo rešitev z vgradnjo naprave WET EX.

Princip delovanja:

Delovanje sistema temelji na naravnem pojavu, odkritem v 19. stoletju. Molekule vode se namreč v naravnem električnem polju vedno gibljejo od pozitivnega k negativnemu polu. (tla so pozitivni pol, stena pa negativni). Uporaba tega odkritja je omogočila razvoj mnogih tehnologij, ki so danes v uporabi.

Kapilarna vlaga se pri zgradbah zaradi kapilarnih sil vedno širi po zidu navzgor. Pri tem se zaradi strujanja skozi zidne kapilare ustvarja negativno polarizirano polje, ki dvigovanje vlage po zidu še pospešuje.

Sistem wet ex z obratom polaritete povzroči, da se vodne kapljice na novo usmerijo in začnejo gibati proti negativno nabitim tlem in tako izrine vlago iz zidov.

Koristne informacije

Ta informacija je namenjena vašemu zdravju!!!

Obvezno upoštevajte, da morajo biti elektro fizikalne naprave za izsuševanje opremljene s potrebnimi certifikati o elektromagnetni združljivosti – poročilo o preizkusu glede elektromagnetne združljivosti.

Deklaraciji CE in ISO nimata nobene vrednosti glede elektromagnetne združljivosti za ljudi in živali. Predvsem je pomembno, da so ta poročila o preizkusih izdale priznane in akreditirane preizkusna ustanove in so na vpogled od prve do zadnje strani.

Z generatorjem wet ex boste dobili napravo za izsuševanje, ki misli na vaše zdravje in ima pozitivno poročilo o preizkusu glede elektromagnetni združljivosti, ki ga je izdala priznana in akreditirana preizkusna ustanova znotraj EU. Popolno poročilo o preizkusu si lahko ogledate na začetni strani.

Mislite tudi na naprave, ki jih uporabljate v gospodinjstvu !!!

Kot je znano, lahko znak CE namestite na napravo, če obstaja preprosta izjava o skladnosti (to lahko načeloma stori vsakdo, ki za to prevzame tudi odgovornost). Varno zaščito pred motnjami pri drugih napravah, ki jih imate v gospodinjstvu in varnost, da se naprave, ki jih imate v gospodinjstvu ne bodo poškodovale zagotavlja le preizkušanje priznanih in akreditiranih preizkusnih ustanov – glej poročilo o preizkusu glede elektromagnetne združljivosti.

Z generatorjem wet ex boste dobili napravo za izsuševanje, ki dela brez motenj in tudi ne poškoduje obstoječih električnih naprav.

Za vaš denar si kupite najnovejšo, najbolj inovativno in najučinkovitejšo napravo za izsuševanje!!!

Generator wet ex ima znotraj ležečo ploskovno anteno, ki skrbi za optimalno razdelitev izsuševalne površine. Zaradi inovativne tehnologije deluje generator wet ex brez transformatorja, to pa pomeni brez nastajanja vročine in škodljivega elektro smoga (po našem vedenju je to edinstveno). Ker ni transformatorjev, ne more nastati vročina, zato lahko generator wet ex namestite tudi v lesen predal.

Postopek začetka sanacije

Celoten postopek sušenja zidov s sistemom Wet ex zajema ogled poslopja, ugotavljanje vzrokov vlažnosti in svetovanje glede metode sušenja. V kolikor je vzrok kapilarna vlaga, sledi naslednji postopek:

  • Najprej se izvede začetno meritev vlažnosti, da se ugotovi izhodiščno stanje postopka.
  • Po priključitvi sistema se kapilarna vlaga v zidovih preneha dvigovati.
  • Začne se faza sušenja
  • V dveh do treh letih je objekt osušen vlage (večinoma je opazno izboljšanje že po nekaj mesecih)
Vlažni zidovi imajo lahko hude posledice

Zmanjšana trdnost gradbenega materiala

Vlažen gradbeni material ima v primerjavi s suhim mnogo slabšo nosilnost. Dolgotrajna prekomerna vlažnost zgradbe lahko resno ogrozi njeno statično trdnost in zgradba postane za bivanje neustrezna. Ko se material osuši, postane zgradba zopet trdna in primerna za bivanje.

Zdravstveno tveganje

Na površini vlažnih zidov se pojavljajo glivice, ki lahko povzročajo hude alergije, revmatska in druga podobna obolenja. Poznamo več vrst obolenj, ki so posledica bivanja ali dela v vlažnem okolju. Le v suhem bivalnem okolju je mogoče živeti zares zdravo.

Višji stroški ogrevanja

Toplotna izolativnost zidov je pogojena z zračnimi porami v gradbenem materialu. Če te v zidu zapolni voda – kapilarna vlaga, je material veliko bolj toplotno prevoden, torej je slabši toplotni izolator. Slabša izolativnost pomeni mnogo večjo porabo toplotne energije za ogrevanje prostorov. Ocenjuje se, da povečanje vlažnosti zidu za štiri odstotke pomeni padec izolacijskih lastnosti za polovico. Običajno nižji stroški ogrevanja suhega bivalnega prostora hitro povrnejo stroške saniranja vlage v zgradbi.

Znižanje vrednosti nepremičnine

Kapilarna vlaga zaradi vsega naštetega znižuje vrednost nepremičnine. Vlažni in čez čas razpadajoči zidovi zgradbe znižujejo vrednost celotnega objekta, zato je zelo pomembno, da se stori vse za ohranjanje vrednosti nepremičnine.

Najpogostejša vprašanja

Kje se postavi naprava in kako učinkuje radij na notranjo površino?
Prednostno se generator wet ex generator postavlja nad višino vlage, radij pa naj sega prek zunanjega zidu.

Kako je mogoče, da so vaše naprave tako poceni, če pa drugi zahtevajo precej višjo ceno?
Najprej – naši generatorji wet ex niso poceni ampak cenovno ugodni. Nimamo vmesnih posrednikov, vsa dela opravimo sami. Nimamo stroškovno intenzivne zunanje službe ter dragih prospektov z visokim leskom. Za vse informacije in pojasnila smo vam v vsakem trenutku na voljo.

Kakšne priprave so potrebne?
Potrebno je opraviti analizo stanja objekta in meritve vlažnosti zidov, ki nam služi za izdelavo in montažo sistema. Potrebujemo le nepoškodovano, ozemljeno vtičnico 230 V 50 Hz, ki jo na naše stroške mi sami vgradimo.

Povejte mi, ali obstajajo preizkusi o motečih emisijah in magnetnih motečih poljih?
Generatorje wet ex je do podrobnosti opremila s pozitivnimi izvedenskimi mnenji akreditirana in certificirana preizkusna ustanova. Ni pomislekov niti za ljudi niti za živali. Glejte tudi začetno stran s poročili o preizkusih.

Hvala za hitro dobavo, vendar pa mi ni jasno, zakaj je naprava tako lahka, izdelki drugih proizvajalcev pa so bistveno težji?
Generatorji wet ex so izdelani glede na najnovejše stanje tehnike in tehnologije in ne potrebujejo težkih transformatorjev, zato so tudi lahki. Zaradi tega tudi ni motečih emisij. Glejte tudi začetno stran s poročili o preizkusih.

Je potrebna montaža na zid, ali pa ga lahko postavimo prosto v sobo?
Ne, generator wet ex lahko postavite kjerkoli na vodoravno podlago, za montažo pa poskrbimo mi.

Zanima me, kakšne negativne učinke ima vaša naprava na druge naprave v gospodinjstvu?
Nobenih! Generator wet ex nima motečih emisij in tudi ne more vplivati na druge naprave. Glejte tudi začetno stran s poročili o preizkusih.

Naštejte mi imena, naslove in tel. številke uporabnikov v moji bližini?
Kot je na splošno znano, so podatki strank tajni in jih ni dovoljeno posredovati. V kolikor nas pokličete Vam lahko zaupamo le naslove zgradb brez osebnih podatkov.

Moja hiša ima lego ob pobočju in zato vlago, ki vdira v hišo; je možna uporaba vaših naprav?
Uporaba je sicer možna, ni pa smiselna. Tu bi bila potrebna stranska zatesnitev, oziroma preprečiti namakanje zgradbe z izvedbo vertikalne hidroizolacije. Generatorje wet ex pa lahko bolj smiselno uporabite za preprečitev dviga kapilarne vlage na objektih, ki nimajo izvedene horizontalne hidroizolacije ali pa tam kjer je bila hidroizolacija slabo izvedena ali je celo poškodovana.

Rabite pomoč ali svetovanje?