Politika zasebnosti

 

1. UVOD

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih ponudnik dobi od vas.
Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest Andrej Remih s.p. Eurostil z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Andrej Remih s.p. Eurostil, Ravenska vas 26, 1410 Zagorje ob Savi, e-naslov vlaga.eurostil@gmail.com (v nadaljevanju: podjetje Andrej Remih s.p. Eurostil ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov).
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.
Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

2. UPRAVLJALEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je družba Andrej Remih s.p. Eurostil, Ravenska vas 26, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija.
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov Boris Dekleva, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu vlaga.eurostil@gmail.com
Podatki o pooblaščeni osebi
Andrej Remih s.p. Eurostil,
Ravenska vas 26,
1410 Zagorje ob Savi,
e-naslov vlaga.eurostil@gmail.com
Telefon +386 51 671314

 

3. OSEBNI PODATKI
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.
Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne podatke:
• osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, telefon, mail,lokacija);
• kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev);
• kanal in kampanja – način pridobitve člana oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija, fizična prodajalna);

• podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
• podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi prejetih sporočil (e-pošta, SMS) upravljavca;
• podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. v okviru nagradnih iger ali uporabe konfiguratorjev za identifikacijo optimalnih izdelkov za uporabnikove potrebe;
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.
Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naročite na prejemanje e-revije, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.
Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

 

4. NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV
Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
• zakon in pogodbeni odnosi,
• privolitev posameznika in
• zakoniti interes.

 

5. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA IN POGODBENIH ODNOSOV
V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

 

5.1. Namen obdelave in Podrobnejša obrazložitev

5.1.1. Sklenitev in izvajanje pogodbe
Sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov in zagotovitvijo storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti (zakoniti interes ponudnika za obdelavo vaših osebnih podatkov, točka (f) člena 6 (1) GDPR).

5.1.2. Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko emaila ali SMSa
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, na podlagi zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, ki se izvaja na podlagi direktive 2002/58 / ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) svoje kupce obveščamo o svojih izdelkih, storitvah in vsebinah. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov. Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

5.2.1. Splošna statistična obdelava podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje, ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih), na podlagi katere izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost in optimiziramo svoje oglaševanje, npr.:
• Spremljamo prodajo po naših prodajnih kanalih (internet, trgovine)
• Spremljamo koliko kupcev izvaja ponovne nakupe, kako hitro in v kolikšni vrednosti
• Spremljamo splošne statistične prodajne podatke, kot so povprečna vrednost košarice, število izdelkov na naročilu in podobno
• Spremljamo odzive na elektronsko pošto, telefonske klice in različna oglasna sporočila (TV oglasi, radijski oglasi, spletni oglasi) in na podlagi tega optimiziramo svoje oglaševanje (se odločamo kaj, kje, komu in kako oglaševati)
Tovrstno statistično spremljanje nam omogoča splošno optimizirati poslovanje in oglaševanje ter na podlagi tega uporabnikom tudi nuditi cenovno dostopne izdelke in storitve.

5.2.2. Dostop do vaših preteklih naročil in drugih podatkov s strani svetovalcev v Andrej Remih s.p. Eurostil, in trgovinah z namenom nudenja boljše storitve in boljših ponudb
Ob vašem klicu v Andrej Remih s.p. Eurostil, (oz. našega izhodnega klica do vas) imajo naši prodajni in podporni svetovalci dostop do vaših zabeleženih osebnih podatkov in zgodovine nakupov, na podlagi česar vam bodo lahko ponudili boljšo storitev in bolj prilagojene ponudbe.
Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2.3. Obdelava podatkov o neprevzetih naročilih na daljavo z namenom preprečevanja goljufij
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, na podlagi svojega zakonitega interesa obdelujemo podatke o poslanih in neprevzetih naročilih na daljavo, s čimer ugotavljamo, ali in kateri kupci nadproporcionalno na daljavo naročajo izdelke s plačilom ob prevzemu in nato teh izdelkov ne prevzemajo, s čimer nam nastaja poslovna škoda, ki jo želimo preprečiti.
Ko takšne kupce identificiramo, jim v spletni trgovini onemogočimo naročanje izdelkov s plačilom ob prevzemu, še vedno pa jim je omogočeno naročanje izdelkov s takojšnjim predplačilom ali s plačilnimi karticami.

5.2.4. Avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, na podlagi svojega zakonitega interesa potencialnim kupcem, ki so v nakupovalno košarico dodale izbrane izdelke, a nakupa niso zaključile, občasno pošljemo email sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem.
Če tega ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2.5. Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s prilagojenimi popusti, ponudbami in vsebinami.
V okviru osnovnega prilagojenega komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe, popuste in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami.
Za to uporabljamo naslednje vaše podatke:
• Demografski podatki naslov
• Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
• Enostavno obravnavanje obnašanja na Andrej Remih s.p. Eurostil spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov
• Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo.
Pri tem ne uporabljamo kakršnegakoli pol-avtomatskega ali avtomatskega profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Pri tem se nikoli ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin.
Na podlagi teh podatkov je nato lahko odvisno, katera sporočila boste prejeli od nas:
• Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. o rekueratorjih, prezračevanju, ventilatorjih, itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas
• Kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri Andrej Remih s.p. Eurostil, dobijo boljše ponudbe)
• Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja
Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih, ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2.6. Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko telefonskih klicev in navadne pošte
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, na podlagi svojega zakonitega interesa kupce občasno obveščamo o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah tudi preko telefonskih klicev in navadne pošte. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov.
Kupec lahko tovrstno komuniciranje kadarkoli prekine ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2.7. Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Faceboom Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”)
V podjetju Andrej Remih s.p. Eurostil, na podlagi svojega zakonitega interesa pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”), in sicer ali v sklopu izvajanja osnovnega prilagojenega komuniciranja na podlagi svojega zakonitega interesa ali pa v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega profila.

Ta storitev deluje na sledeči način:
• Vaš email naslov, ki smo ga od vas pridobili tekom vašega nakupa ali vašega prostovoljnega vnosa, naložimo na Facebook.
• Facebook izvede primerjavo med vašim email naslovom in svojo bazo uporabnikov in ugotovi, ali ste Facebook uporabnik.
• Če niste Facebook uporabnik, potem se z vašim email naslovom ne zgodi nič in Facebook z njim ne izvaja nobenih aktivnosti.
• Če pa ste Facebook uporabnik, pa vas bo Facebook dodal na novo ustvarjeni seznam prilagojenih občinstev, ki bo samo in izrecno nam omogočal, da tej skupini uporabnikov na Facebooku prikazujemo prilagojene oglase.
• Na podlagi tega vam lahko na Facebooku prikazujemo bolj usmerjene in vam prilagojene oglase ter predvsem dodatne popuste.
Izvajanje tega iz naše strani lahko kadarkoli prekinete ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com

5.2.8. Uporaba Schrack orodij
Če želite uporabljati različna orodja, ki jih ponujamo, morate vnesti podatke za prijavo v spletno trgovino. Ta orodja so opremljena s funkcijo sledenja, ki omogoča merjenje v kolikšni meri se uporabljajo in za potrebe razvoja orodja. Funkcija sledenja prenaša statistične podatke o uporabi, ki so povezani z uporabnikom, na podjetje Schrack. Z uporabo orodij se strinjate z zgoraj omenjeno uporabo podatkov. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

5.2.9. Odpiranje naše spletne strani
Ob odprtju naše spletne strani so preko brskalnika, ki se uporablja na vaši končni napravi, samodejno in brez vašega posredovanja poslani na strežnik naše spletne strani:
• IP-naslov z internetom povezane naprave, ki poizveduje,
• datum in čas dostopa,
• ime in URL priklicane datoteke,
• spletna stran/aplikacija, preko katere se je dostopalo (napotitveni URL),
• brskalnik, ki ga uporabljate, in po potrebi operacijski sistem vašega s spletom povezanega računalnika ter ime vašega ponudnika dostopa
in začasno shranjeni v tako imenovano dnevniško datoteko za naslednje namene:

• zagotavljanje brezhibne vzpostavitve povezave,
• zagotavljanje udobne uporabe naše spletne strani/aplikacije,
• vrednotenje sistemske varnosti in stabilnosti.

V kolikor ste se v vašem brskalniku oz. operacijskem sistemu ali drugih nastavitvah vaše končne naprave strinjali s tako imenovano geolokalizacijo, uporabljamo to funkcijo zato, da vam lahko ponudimo z vašo trenutno lokacijo povezane, individualne storitve (npr. lokacija serviserja). V ta namen obdelane podatke o lokaciji obdelujemo izključno za to funkcijo.
Pravno podlago za obdelavo IP-naslova nudi 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš upravičen interes sledi iz zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov.
Posredovanje teh podatkov tretjim načelno izključujemo.
Trajanje shranjevanja-kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:
Podatki se shranjujejo za časovno obdobje 14 dni ter se nato samodejno izbrišejo. Ko zaključite z uporabo naše spletne strani, se podatki o geolokalizaciji izbrišejo.

5.2.10. Uporabniški račun na spletni strani https://eurostil.si 
Da bi vam med vašim obiskom spletne strani omogočili kar se da največje udobje, vam za našo spletno stran https://eurostil.si nudimo trajno shranjevanje vaših osebnih podatkov v z geslom zaščitenem uporabniškem računu. Po odprtju uporabniškega računa ni potreben vnovični vnos vaših osebnih podatkov. Ob tem imate v vašem uporabniškem računu vedno vpogled v o vas shranjene podatke, ki jih lahko kadarkoli spremenite.

Ob podatkih, ki jih morate navesti, morate ob odprtju uporabniškega računa vnesti geslo, ki ga izberete sami. To skupaj z vašim e-poštnim naslovom služi za dostop do vašega uporabniškega računa. Z vašimi osebnimi podatki za dostop ravnajte zaupno in zlasti preprečite dostop nepooblaščenim tretjim osebam. Za zlorabo gesel ne moremo prevzeti jamstva, razen če smo za zlorabo odgovorni mi.
Pravna podlaga za to je 6 (1a) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, to pomeni, da nam posredujete osebne podatke na podlagi privolitve.
Posredovanje teh podatkov tretjim načelno izključujemo.
Trajanje shranjevanja-kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:
V kolikor izbrišete uporabniški račun, se skladno s tem izbrišejo vaši podatki.

5.2.11. Kontaktni obrazec /kontaktna e-pošta/ telefonski klic/ ankete med strankami
Z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi kontaktnih obrazcev, po telefonu ali e-pošti, ravnamo zaupno. Vaše podatke uporabljamo izključno za v naprej opredeljen namen, za obdelavo vašega povpraševanja. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je 6 (1f) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Naš in vaš upravičeni interes za to obdelavo podatkov pri tem izhaja iz cilja, da odgovorimo na vaša povpraševanja, po potrebi rešimo obstoječe težave ter smo s tem deležni in spodbujamo vaše zadovoljstvo kot stranke oziroma uporabnika naše spletne strani.
V kolikor sodelujete v eni od naših anket med strankami, to storite povsem prostovoljno. Pri teh anonimnih anketah se ne shranjujejo nobene informacije, ki dopuščajo sklepanje o osebah, ki sodelujejo v anketi. Shranita se samo datum in čas vašega sodelovanja. Vsaka osebna informacija, ki jo navedete med odgovarjanjem na našo anketo, se šteje za prostovoljno navedeno ter se shrani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Pri poljih za prosti vnos besedila ne imenujte imen ali podobnega, kar bi omogočilo sklepanje o vas ali drugih osebah. V primeru oddaje soglasja v okviru ankete je pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki temelji na soglasju, 6 (1a) člen Splošne uredbe EU o varstvu podatkov. V kolikor ste v okviru ankete podali soglasja, imate možnost ta soglasja kadar koli preklicati z učinkom za v prihodnje. Več o tem je v teh primerih urejeno v Splošnih pravilih posamezne ankete.
Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Izjemoma te podatke po našem naročilu obdelujejo obdelovalci naročil. Ti so vedno skrbno izbrani, mi pa jih ob tem nadzorujemo in pogodbeno zavežemo skladno z 28. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.
Nadalje je lahko potrebno, da dele vašega povpraševanja posredujemo pogodbenim partnerjem (npr. dobaviteljem pri povpraševanjih, specifičnih za določen izdelek) za obdelavo vašega povpraševanja. V teh primerih se povpraševanje najprej anonimizira, tako da vas tretji ne more s tem povezati. V kolikor bi bilo v posameznem primeru treba posredovati vaše osebne podatke, vas bomo o tem najprej obvestili in pridobili vaše soglasje.
Rezultati naših anket med strankami se načelno uporabljajo samo za interno vrednotenje. Posredovanje podatkov tretjim načelno izključujemo. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim, v kolikor za to niste podali izrecnega soglasja.
Trajanje shranjevanja-kriteriji za določanje trajanja shranjevanja:
Vse navedbe o osebi, ki nam jih posredujete pri povpraševanjih (pobude, pohvale ali graje) preko te spletne strani ali po e-pošti, se najpozneje 90 dni po prejemu končnega povratnega odgovora izbrišejo oz. anonimizirajo. Izkušnje so pokazale, da se praviloma po 90 dneh več ne pojavljajo vprašanja na naše odgovore

5.2.12. Uporaba Google Analytics
Eurostil.si spletna stran uporablja Google Analytics, spletno storitev podjetja Google Inc. (“Google“). Google Analytics uporablja “piškotke”, tekstovne datoteke, ki so shranjene na računalniku uporabnika in omogočajo analiziranje njegove uporabe spletne strani. Podatki, ki jih piškotki generirajo pri uporabi te spletne strani, so posredovani na server podjetja Google v ZDA, kjer so tudi shranjeni.
Če stranka storitve Analytics zahteva anonimizacijo naslova IP, storitev Analytics anonimizira naslov takoj, ko je to tehnično izvedljivo, in na čim bolj zgodnji stopnji zbiralnega omrežja. Funkcija anonimizacije IP-ja v storitvi Analytics nastavi zadnji oktet naslovov IP uporabnikov različice IPv4 in zadnjih 80 bitov naslovov IPv6 v pomnilniku na vrednosti nič kmalu po tem, ko so bili poslani v zbiralno omrežje storitve Analytics. V tem primeru na disk nikoli ni zapisan popoln naslov IP.

Na tej strani je aktivirana funkcija anonimizacije naslova IP. Google uporablja in obdeluje s piškotki zbrane podatke na zahtevo operaterja spletne strani, da analizira uporabo spletne strani s strani uporabnikov.
IP naslov, ki je uporabljen v Google Analytics, se ne bo združeval z drugimi podatki, ki jih shranjuje Google. Vsak uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov s pravilnimi nastavitvami v brskalniku. Če uporabnik to stori, se lahko zgodi, da mu vse funkcije, ki jih spletna stran ponuja, ne bodo na voljo. Uporabnik lahko prepreči zbiranje podatkov preko piškotkov s strani podjetja Google s tem, da si namesti v brskalnik naslednji program:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

6. OBDELAVA NA PODLAGI VAŠEGA SOGLASJA
Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje:
• zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani,
• zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na vašem spletnem računu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik,
• pripravo in pošiljanje personalizirane e-revije, če ste se nanjo naročili,
• komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali,
• vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

6.1. Profiliranje uporabnikov na podlagi soglasja
Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi prilagojeno komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij).
Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš profil, ki je osnova za prilagojeno komuniciranje.
Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke:
• Demografski podatki : (spol, datum rojstva oz. starost, naslov)
• Zgodovina vaših nakupov (kupljeni izdelki, čas nakupa, število nakupov)
• Odgovori v različnih Akva2012 vprašalnikih na Akva2012 spletnih mestih
• Oglaševanje na Akva2012 spletnih mestih (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarico, internetne transakcije)
• Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo
Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas:
• Katere izdelke in vsebine vam bomo predstavili (npr. o rekuperatorjih, ventilaciji , ventiatorjih itd.), da bodo maksimalno zanimive za vas
• Kakšne ponudbe boste prejeli (kupci z večjim številom ali frekvenco nakupov pri Andrej Remih s.p. Eurostil, dobijo boljše ponudbe)
• Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja
Če ste za tovrstno obdelavo podali soglasje in sedaj tega več ne želite, lahko tovrstno obdelavo podatkov kadarkoli prekinete preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na email naslov vlaga.eurostil@gmail.com
Če želite dostop do ne-personaliziranega email obveščanja in ne želite personalizirane (prilagojene) email revije, se lahko na ne-personalizirano obveščanje prijavite tu vlaga.eurostil@gmail.com

 

7. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino, za ponudnikovo izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti Andrej Remih s.p. Eurostil,, za ponudnikovo pošiljanje e-novic itd.).
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi Ponudnik prenehal voditi svoj klub ugodnosti, bi Ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za namen članstva v klubu ugodnosti, takega preklica ni podal) ali če tako določa zakon.
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

8. POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:
• računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
• ponudniki obdelave podatkov in analitike;
• vzdrževalci IT sistemov;
• ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
• ponudniki plačilnih sistemov, kot so Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay in drugi);
• ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft);
• ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).
Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.
Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

 

9. SVOBODA IZBIRE
Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne boste mogli dostopati.
Posamezniki, ki se želite odjaviti iz Akva2012 e-novic, nam to sporočite na e-naslov vlaga.eurostil@gmail.com . Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov vlaga.eurostil@gmail.com

 

10. AVTOMATIČNO BELEŽENJE INFORMACIJ (NEOSEBNI PODATKI)
Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 

11. PIŠKOTKI
Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.
Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

 

12. VARNOST
Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

13. PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE V ZVEZI S STORITVAMI INFORMACIJSKE DRUŽBE
Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka.
Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.
Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

 

14. PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na vlaga.eurostil@gmail.com ali nas pokličite na 051 337 724. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili – pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:
Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://eurostil.si 
Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).
Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);
Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
• podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
• če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
• če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
• podatki so bili obdelani nezakonito,
• podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
• podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.
Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;
Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:
• če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,
• obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,
• ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
• ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;
Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:
• obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.
Pravica do ugovora obdelavi, kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.
Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;
Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.
Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://eurostil.si 
Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

15. OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.
V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

 

16. OBJAVA SPREMEMB
Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu https://eurostil.si 

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.
Posodobljeno: 24. maj 2018
Potrjujem seznanitev s politiko zasebnosti

Rabite pomoč ali svetovanje?