PREZRAČEVANJE

Z rekuperacijo

Kaj je naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote?

Naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote je naprava na katero se priključi dvocevni kanalni sistem prek katerega se izvaja prezračevanje prostorov. Prenosnik toplote, ki predstavlja osnovni del naprave pa z rekuperacijo toplote iz zraka, pripomore k zagotavljanju optimalnih bivalnih pogojev in energetski učinkovitosti stavbe. 
Naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote so lahko vgrajene avtonomno ali v kombinaciji s sistemom klimatizacije, ki prostor ogreva in hladi. Glavna naloga rekuperatorja toplote je v zimskem času prenos toplotne energije s toplega in iz prostora izstopajočega zraka na sveži vhodni zrak. V poletnem času pa v kombinaciji s sistemom klimatizacije rekuperatorji toplote delujejo tako, da topel vhodni zrak delno ohladijo z izhodnim hladnim zrakom. Sveži zunanji zrak se v napravi filtrira ali ogreva le z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ali dodatno dogreva in hladi s pomočjo klimatske naprave. Ob tem naprava poskrbi tudi za izmenjavo vlage ter za čiščenje vstopnega zraka. 
Odstotek rekuperacije toplote je približno 80 – 90%, odvisen pa je od vlažnosti zraka in temperature zračnih tokov. Toplotni prenosnik je narejen tako, da pri prenosu toplote ostajata zračna tokova med seboj ločena, zato se absolutna vlažnost tokov ne spreminja. 

Kako deluje sistem za prezračevanje z rekuperacijo toplote?

Slab zrak je pojav v zatesnjenih prostorih, ki se ne prezračujejo ali se malo prezračujejo. Kisik v zaprtih in zatesnjenih bivalnih prostorih je lahko zelo iztrošen, zrak je poln vonjav, mikroorganizmov, organskih spojin, žlahtnih plinov, ki prodirajo iz gradbenih materialov, ogljikovega dioksida in vodne pare. Bivanje v takih prostorih je neprijetno in škodljivo, če se ne izdatno prezračujejo. Izdatna izmenjava iztrošenega zraka v bivalnih prostorih s svežim zrakom omogoča učinkovito delo in zdrav počitek ter popolno sprostitev. 
Ker se v  današnjem obdobju pretežni del časa zadržujemo v zaprtih prostorih, je potrebno za prijetno počutje, po splošno znanih normativih, zagotoviti vsaj minimalno enkratno menjavo zraka na dve uri. Naravno prezračevanje lahko izvajamo z redni in izdatnim odpiranjem oken in vrat. Tolikšna menjava zraka je lahko tudi energijsko potratna. Sprejemljiva pa je, ko izkoriščamo odpadno toploto prezračevanja.
 
Za znatno zmanjšanje toplotnih izgub in povečanje energetske učinkovitosti stavb se uporablja naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote s katerimi zagotovimo zadostno izmenjavo zraka v bivalnih prostorih. Tak način prezračevanja je posebej priporočljiv v nizkoenergijskih stavbah, kjer je tesnjenje oken in vrat zelo učinkovito.
 
Za prezračevanje je poleg naprave, ki omogoča prezračevanje prostorov z rekuperacijo odpadne toplote, potreben še dvocevni kanalni razvod zraka. Prek kanala, ki skrbi za vpihovanje zraka v prostor in odvod odpadnega zraka se v napravi pripravljen zunanji zrak s pomočjo ventilatorja prek kanalskega razvoda ponavadi dovede v spalnice in dnevne prostore skozi vhodne prezračevalne odprtine z rešetkami. Sesalni ventilator pa skozi izstopne sesalne odprtine z rešetkami sesa iz prostorov odpadni zrak in ga prek kanalov dovede nazaj v napravo, kjer toplotni prenosnik omogoči prenos toplote na sveži vstopni zrak. Na strani vstopnega zraka je vgrajen tudi sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka pa je nameščen lovilec kondenzata zaradi iz zraka izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s temperaturnimi tipali.
Celoten prezračevalni sistem torej poleg naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote sestavljajo še: dva ventilatorja (vpihovalni in sesalni) dvocevni kanalni sistem, okvirji za odprtine z rešetkami, ter zračni filtri, skozi katere potujeta oba zračna tokova. Na strani vstopnega zraka je vgrajen sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka pa je nameščen lovilec izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s tipali, ki jo upravljamo s pomočjo daljinskega upravljalnika. Centralni sistem za prisilno prezračevanje z rekuperacijo toplote zagotavlja optimalne bivalne pogoje in varčuje z energijo, zahteva pa redno in kakovostno vzdrževanje (menjava filtrov).
 
Poleg centraliziranih sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote obstajajo tudi manjše, lokalne naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote. Te se namestijo v prostor, ki ga želimo prezračevati ali na zunanji zid, s čimer je zagotovljeno, da prek odprtine za dovod/odvod zraka skrbijo za lokalno prezračevanje prostora v katerem so nameščene. Tako prezračevanje je izvedljivo brez dodatnih stroškov za kanalske razvode, predvsem v primerih obnove starih objektov, kjer kanalov ni mogoče skriti pod viseče strope.

Prezračevanje z rekuperacijo

Preberi več …

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas

4 + 6 =