PREZRAČEVANJE

Z rekuperacijo

Kaj je naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote?

Naprava za prezračevanje z rekuperacijo toplote je naprava na katero se priključi dvocevni kanalni sistem prek katerega se izvaja prezračevanje prostorov. Prenosnik toplote, ki predstavlja osnovni del naprave pa z rekuperacijo toplote iz zraka, pripomore k zagotavljanju optimalnih bivalnih pogojev in energetski učinkovitosti stavbe. 
Naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote so lahko vgrajene avtonomno ali v kombinaciji s sistemom klimatizacije, ki prostor ogreva in hladi. Glavna naloga rekuperatorja toplote je v zimskem času prenos toplotne energije s toplega in iz prostora izstopajočega zraka na sveži vhodni zrak. V poletnem času pa v kombinaciji s sistemom klimatizacije rekuperatorji toplote delujejo tako, da topel vhodni zrak delno ohladijo z izhodnim hladnim zrakom. Sveži zunanji zrak se v napravi filtrira ali ogreva le z rekuperacijo toplote odpadnega zraka ali dodatno dogreva in hladi s pomočjo klimatske naprave. Ob tem naprava poskrbi tudi za izmenjavo vlage ter za čiščenje vstopnega zraka. 
Odstotek rekuperacije toplote je približno 80 – 90%, odvisen pa je od vlažnosti zraka in temperature zračnih tokov. Toplotni prenosnik je narejen tako, da pri prenosu toplote ostajata zračna tokova med seboj ločena, zato se absolutna vlažnost tokov ne spreminja. 

Rekuperator PRANA – je decentralizirani dvosmerni dovodno-odvodni direktni sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote. Ohišje je narejeno iz plastike ABS, ki se uporablja za izdelke v prehrambeni verigi, edinstvena patentirana konstrucija izmenjevalnika toplote pa je izdelana iz bakra.

Rekuperator PRANA omogoča istočasno dovajanje in odvajanjezraka brez mešanja nasprotnih tokov, znotraj stenske izvrtine s premerom 150-200 mm.
V procesu ventilacije med kanali prihaja do prenosa toplotne energije dovodnega in odvodnega zraka. Osnova procesa prenosa toplote je v visoki fizikalni lastnosti bakra, ki je dober prevodnik toplote.

Energetska učinkovitost rekuperatorja je aktualna tako pozimi kot tudi poleti, ko je proizvajanje hladnega zraka cenovno dražje, kot proizvajanje toplote pozimi.
Koeficient učinkovitosti vračanja toplote Rekuperatorja PRANA dosega 91%.

En izmed najpomembnejših pogojev za pridobivanje visoko kvalitetnega svežega zraka s pomočjo rekuperatorja Prana je odsotnost filtrov. Ker se količina anionov na poti skozi rekuperator ohranja, v prostor vstopa zrak s koeficientom energetske kakovosti – do 97%.

Kako deluje sistem za prezračevanje z rekuperacijo toplote?

Slab zrak je pojav v zatesnjenih prostorih, ki se ne prezračujejo ali se malo prezračujejo. Kisik v zaprtih in zatesnjenih bivalnih prostorih je lahko zelo iztrošen, zrak je poln vonjav, mikroorganizmov, organskih spojin, žlahtnih plinov, ki prodirajo iz gradbenih materialov, ogljikovega dioksida in vodne pare. Bivanje v takih prostorih je neprijetno in škodljivo, če se ne izdatno prezračujejo. Izdatna izmenjava iztrošenega zraka v bivalnih prostorih s svežim zrakom omogoča učinkovito delo in zdrav počitek ter popolno sprostitev. 
Ker se v  današnjem obdobju pretežni del časa zadržujemo v zaprtih prostorih, je potrebno za prijetno počutje, po splošno znanih normativih, zagotoviti vsaj minimalno enkratno menjavo zraka na dve uri. Naravno prezračevanje lahko izvajamo z redni in izdatnim odpiranjem oken in vrat. Tolikšna menjava zraka je lahko tudi energijsko potratna. Sprejemljiva pa je, ko izkoriščamo odpadno toploto prezračevanja.
 
Za znatno zmanjšanje toplotnih izgub in povečanje energetske učinkovitosti stavb se uporablja naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote s katerimi zagotovimo zadostno izmenjavo zraka v bivalnih prostorih. Tak način prezračevanja je posebej priporočljiv v nizkoenergijskih stavbah, kjer je tesnjenje oken in vrat zelo učinkovito.
 
Za prezračevanje je poleg naprave, ki omogoča prezračevanje prostorov z rekuperacijo odpadne toplote, potreben še dvocevni kanalni razvod zraka. Prek kanala, ki skrbi za vpihovanje zraka v prostor in odvod odpadnega zraka se v napravi pripravljen zunanji zrak s pomočjo ventilatorja prek kanalskega razvoda ponavadi dovede v spalnice in dnevne prostore skozi vhodne prezračevalne odprtine z rešetkami. Sesalni ventilator pa skozi izstopne sesalne odprtine z rešetkami sesa iz prostorov odpadni zrak in ga prek kanalov dovede nazaj v napravo, kjer toplotni prenosnik omogoči prenos toplote na sveži vstopni zrak. Na strani vstopnega zraka je vgrajen tudi sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka pa je nameščen lovilec kondenzata zaradi iz zraka izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s temperaturnimi tipali.
Celoten prezračevalni sistem torej poleg naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote sestavljajo še: dva ventilatorja (vpihovalni in sesalni) dvocevni kanalni sistem, okvirji za odprtine z rešetkami, ter zračni filtri, skozi katere potujeta oba zračna tokova. Na strani vstopnega zraka je vgrajen sistem zaščite pred zmrzovanjem, na poti ohlajenega zraka pa je nameščen lovilec izločene vodne pare. Delovanje naprave oziroma ventilatorjev ureja regulacijska enota s tipali, ki jo upravljamo s pomočjo daljinskega upravljalnika. Centralni sistem za prisilno prezračevanje z rekuperacijo toplote zagotavlja optimalne bivalne pogoje in varčuje z energijo, zahteva pa redno in kakovostno vzdrževanje (menjava filtrov).
 
Poleg centraliziranih sistemov za prezračevanje z rekuperacijo toplote obstajajo tudi manjše, lokalne naprave za prezračevanje z rekuperacijo toplote. Te se namestijo v prostor, ki ga želimo prezračevati ali na zunanji zid, s čimer je zagotovljeno, da prek odprtine za dovod/odvod zraka skrbijo za lokalno prezračevanje prostora v katerem so nameščene. Tako prezračevanje je izvedljivo brez dodatnih stroškov za kanalske razvode, predvsem v primerih obnove starih objektov, kjer kanalov ni mogoče skriti pod viseče strope.

REKUPERATORJI PRANA

REKUPERATOR «PRANA-160»

Premer ohišja naprave – 150 mm
Premer odprtine za montažo – 162 mm
Dolžina naprave –  450 mm standard (350 mm-model MINI, 440 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 105 m3, odvod: 97 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 95 (85% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1110,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-160 ERP»

Premer ohišja naprave – 150 mm
Premer odprtine za montažo – 162 mm
Dolžina naprave – 450 mm standard (350 mm-model MINI, 440 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)

Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 105 m3, odvod: 97 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 95 (85% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago, temperaturo in senzor atmosferskega tlaka
Način delovanja “Avtomatsko”

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1210,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-160 ERP PRO»

Premer ohišja naprave – 150 mm
Premer odprtine za montažo – 162 mm
Dolžina naprave –  450 mm standard (350 mm-model MINI, 440 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)

Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 105 m3, odvod: 97 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 95 (85% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago
Senzor za temperature odvodnega in dovodnega zraka
Senzor ogljikovega dioksida
Kazalnik učinkovitosti
Senzor za kvaliteto zraka
Način delovanja “Avtomatsko”

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1290,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-150» Model SILENT

Premer ohišja naprave – 160 mm
Premer odprtine za montažo – od 162 mm
Dolžina naprave – 450 mm standard (350 mm-model MINI, 440 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina – do 45 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 85 m3, odvod: 78 m3, nočni režim – 20 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 91 (80% za model MINI)
Poraba električne energije – od 5 W/h do 45 W/h odvisno od režima delovanja naprave, “mini-dogrevanje” 51 W/h

Upravljanje: daljinski upravljalnik, mobilna aplikacija
Funkcija “mini-dogrevanje” “odmrzovanje” dovodnega zraka

Garancijska doba – 2 leti

MPC velja za standardni model (450 mm)

Tehnični listNavodila za daljinec

MPC:  610 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-200G» SILENT

Premer ohišja naprave – 210 mm
Premer odprtine za montažo – 215 mm
Dolžina naprave – 440 mm standard (350 mm-model MINI, 430 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina prostora – do 55 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji (dovod in odvod delujeta istočasno):
dovod: 100 m3/h, odvod: 92 m3/h, nočni režim – 25 m3/h, pasivni način10 m3/h
Poraba energije – od 5 do 45 Wh odvisno od režima delovanja naprave, «mini-dogrevanje» – 51 Wh
Učinkovitost vračanja toplote – 92 %  (82% za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalnik, mobilna aplikacija.
Ohišje je toplotno izolirano. Dvojna zaščita pred čelnim pihanjem.
Funkcija «mini-dogrevanje», «odmrzovanje» dovodnega zraka.
Garancijska doba je 2 leti.
Prezračevalni sistem je namenjen za dolgotrajno uporabo pri temperaturi zraka
med -30°C do +50 °C

MPC velja za standardni model (440 mm)

Tehnični list|Navodila za daljinec

MPC:  665,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210G»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – 440 mm standard (350 mm-model MINI, 430 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 108 m3, odvod: 100 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 96 (86% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalnik, mobilna aplikacija
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka

Tehnični list| Navodila za daljinec

MPC:  1170,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210G ERP»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – 440 mm standard (350 mm-model MINI, 430 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 108 m3, odvod: 100 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 96 (86% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalnik, mobilna aplikacija
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago, temperaturo in senzor atmosferskega tlaka
Način delovanja “Avtomatsko”

Tehnični list | Navodila za daljinec
MPC:  1270,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210G ERP PRO»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – 440 mm standard (350 mm-model MINI, 430 mm-model MINI prilagodljiva, 600mm prilagodljiva, 1000 mm prilagodljiva)
Priporočena površina – do 60 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 108 m3, odvod: 100 m3, nočni režim – 12 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 96 (86% za model MINI)
Poraba električne energije – od 4 W/h do 17 W/h odvisno od režima delovanja naprave (od 7W/h do 32 W/h za model MINI)
Upravljanje: daljinski upravljalnik, mobilna aplikacija
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago
Senzor za temperature odvodnega in dovodnega zraka
Senzor ogljikovega dioksida
Kazalnik učinkovitosti
Senzor za kvaliteto zraka

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1400,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210C»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – od 500 mm
Priporočena površina – do 120 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 185 m3, odvod: 177 m3, nočni režim – 21 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 93
Poraba električne energije – od 4 WHr to 35 WHr
odvisno od režima delovanja naprave
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1420,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210C ERP»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – od 500 mm
Priporočena površina – do 120 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 185 m3, odvod: 177 m3, nočni režim – 21 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 93
Poraba električne energije – od 4 WHr to 35 WHr
odvisno od režima delovanja naprave
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago, temperaturo in senzor atmosferskega tlaka
Način delovanja “Avtomatsko”

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1515,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-210C ERP PRO»

Premer ohišja naprave – 200 mm
Premer odprtine za montažo – 215 (225) mm
Dolžina naprave – od 500 mm
Priporočena površina – do 120 m2
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 185 m3, odvod: 177 m3, nočni režim – 21 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 93
Poraba električne energije – od 4 WHr to 35 WHr
odvisno od režima delovanja naprave
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Datum in ura
Časovnik spanja
Bluetooth podpora
Senzor za vlago
Senzor za temperature odvodnega in dovodnega zraka
Senzor ogljikovega dioksida
Kazalnik učinkovitosti
Senzor za kvaliteto zraka
Način delovanja “Avtomatsko”

Tehnični list | Navodila za daljinec

MPC:  1605,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-250»

Monoblok decentraliziranega direktnega dovodno-odvodnega prezračevanja «PRANA -250» je inovativen, varen (DC 24V napajanje) in zanesljiv proizvod, ki je usmerjen k ustvarjanju in ohranjanju zdrave mikroklime v prostorih z različno namembnostjo. Visoka energetska učinkovitost in velika izmenjava zraka umogoča uporabo prezračevaljnega sistema za poslovne in bivalne prostore.

Premer ohišja naprave – 250 mm
Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 650 m3, odvod: 610 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 51-74
Poraba električne energije – od 20 WHr do 120 WHr
odvisno od režima delovanja naprave
Upravljanje: daljinski upravljalec ali regulacijsko stikalo (reostat)
Funkcija dogrevanja dovodnega zraka
Garancijska doba je 2 leti

Tehnični list | Navodila za daljinec
MPC:  2175,00 € brez DDV

REKUPERATOR «PRANA-340S»

Premer ohišja naprave – 350 mm
Premer odprtine za montažo – 350 mm

Količina izmenjanega zraka pri rekuperaciji:
dovod: 1100 m3, odvod: 1020 m3, način “min” 110 m3, način “izklop”(pasivna izmenjava zraka) 15-30 m3
Učinkovitost vračanja toplote % – 78-48
Poraba električne energije – od 80 WHr do 310 WHr
odvisno od režima delovanja naprave
Upravljanje:

krmilni blok z glavnim stikalom (standardna oprema)
krmilni blok prezračevalnega sistema z električnim dogrevanjem (oprema po naročilu)

Garancijska doba je 2 leti

Tehnični list | Navodila za daljinec
MPC:  2950,00 € brez DDV

Zunanji pokrov iz nerjavečega jekla VZ 150

Zunanji kovinski ščit VZ150 za rekuperator PRANA 150/160 se uporablja kot zaščita pred vremenskimi vplivi in/ali kot dekorativni element. Predvidena je namestitev obeh elementov VZ150 in FKN150 skupaj ali pa vsakega posamezno. 

Material je kakovostno nerjaveče jeklo. Debelina materiala: 1 mm.

Zunanji pokrov iz nerjavečega jekla VZ 200

Zunanji kovinski ščit VZ200 za rekuperator PRANA 200G / 210G и 210G / 210C se uporablja kot zaščita pred vremenskimi vplivi in/ali kot dekorativni element. Predvidena je namestitev obeh elementov VZ200 in FKN200 skupaj ali pa vsakega posamezno.

Material je kakovostno nerjaveče jeklo. Debelina materiala: 1 mm.

 

Fasadni obroč FKN 150

Zunanji (fasadni) kovinski obroč FKN150 za rekuperator PRANA 150/160 se uporablja kot dekorativni element.

Material je kakovostno nerjaveče jeklo. Debelina materiala: 1 mm.

Predvidena je namestitev obeh elementov VZ150 in FKN150 skupaj ali pa vsakega posamezno.

Fasadni obroč FKN 200

Zunanji (fasadni) kovinski obroč FKN200 za rekuperator PRANA 200G / 210G и 210G / 210C se uporablja kot dekorativni element.

Material je kakovostno nerjaveče jeklo. Debelina materiala: 1 mm.

Predvidena je namestitev obeh elementov VZ200 in FKN200 skupaj ali pa vsakega posamezno.

Sprednji pokrov  150

Sprednji pokrov za rekuperator PRANA 150/160.

Na voljo so barve: Mat Gray, Black Dark, Mat Coffee.      

 

Sprednji pokrov 200

Sprednji pokrov za rekuperator PRANA 200G / 210G и 210G / 210C.

Na voljo so barve: Mat Gray, Black Dark, Mat Coffee. 

Zunanji pokrov 150

Zunanji pokrov za rekuperator PRANA 150/160.

Na voljo so barve: Mat Gray, Black Dark, Mat Coffee.

Zunanji pokrov 200

Zunanji pokrov za rekuperator PRANA 200G / 210G и 210G / 210C.

Na voljo so barve: Mat Gray, Black Dark, Mat Coffee.

Filter 150

Filter G3 za rekuperator PRANA 150/160 za čiščenje zraka je za trajno uporabo in ga je potrebno vzdrževati ali po potrebi zamenjati. Povprečna življenjska doba filtra je do 4 tedne.

 

 

Filter 200

Filter G3 za rekuperator PRANA 200G / 210G и 210G / 210C za čiščenje zraka je za trajno uporabo in ga je potrebno vzdrževati ali po potrebi zamenjati. Povprečna življenjska doba filtra je do 4 tedne.

 

Rabite pomoč ali svetovanje?